NOVICE

Ena platforma – neskončne možnosti

V zvezi s sodobnimi informacijskimi sistemi vseskozi poudarjamo pomen primarnih podatkov. Shranjevanje in dostop do primarnih podatkov sta izredno pomembna. Cohesity je platforma, ki v popolnosti integrira sekundarne podatke, saj vključuje visoko zmogljiv diskovni sistem (DataPlatform) in popolno rešitev za varovanje podatkov (DataProtect).

Primarni podatki - ključ do uspeha vsakega podjetja

V zvezi s sodobnimi informacijskimi sistemi vseskozi poudarjamo pomen primarnih podatkov.
Shranjevanje in dostop do primarnih podatkov sta izredno pomembna.
Zato primarne podatke najdemo na hitrih spominskih enotah, saj je njihova dosegljivost pogoj za izpolnjevanje strogih pogodbenih obveznosti (SLA - Service Level Agreement).
Primarni podatki so ključ uspeha vsakega podjetja, konkurenčna prednost in hkrati velika skrb vseh odgovornih za področje informatike. Vendar pa sodobni informacijski trendi kažejo, da v vsaki organizaciji nastajajo in obstajajo tudi podporni oz. sekundarni podatki. Sekundarni podatki so skriti »pod gladino«, čeprav njihov skupni delež in pomembnost z leti strmo naraščata. V času sodobne podatkovne ekspanzije je po ocenah strokovnjakov delež sekundarnih podatkov že okrog 80%. Delež zavisi od tipa organizacije.
Sekundarni podatki vključujejo podatke, ki so rezultat različnih vrst datotečnih storitev, različne arhive, testna in razvojna okolja, analitične podatke in celo podatke na infrastrukturi ponudnikov oblačnih storitev. Skratka cela kopica podatkov, ki služijo podpori primarnim podatkom in poslovnim procesom.
Ob povečevanju obsega različnih vrst sekundarnih podatkov prihaja do razdrobljenosti, podvajanja in nakupov povsem nepotrebnih licenc. Upravljanje sekundarnih podatkov je vedno bolj kompleksno, kar lahko kulminira v popolno neobvladljivost in neučnikovitost celotnega sistema. 


Cohesity - ena platforma, neskončne možnosti

Rešitev prinaša Cohesity. Cohesity je platforma, ki v popolnosti integrira sekundarne podatke, saj vključuje visoko zmogljiv diskovni sistem (DataPlatform) in popolno rešitev za varovanje podatkov (DataProtect).
Nadzor infrastrukture je enostaven, hiter in varen. Dodatno pa ponuja tudi napredne storitve, ki optimizirajo delovanje in odpirajo nova področja funkcionalnosti.  

Hiperkonvergirana postavitev vključuje napredno programsko rešitev za backup, replikacijo in arhiviranje v oblak. Tehnologija neprekinjene zaščite podatko (Continuous Data Protection) rapidno zmanjša verjetnost izgube tekočih podatkov in poveča izbor možnosti za točko vrnitve. Čas povrnitve podatkov in virtualnih računalnikov je presenetljivo kratek. Virtualne računalnike lahko hitro in učinkovito obnovimo v testno okolje in si tako zagotovimo idealni poligon za testiranje. Obnovljene podatke lahko analiziramo in z analitičnimi orodji pridobimo vpogled v poslovne podatke. Celotna infrastruktura lahko vključuje tudi geografsko porazdeljeno opremo, ki upravljamo z enostavnim spletnim vmesnikom.

Cohesity kombinira porazdeljeni datotečni sistem z namesko strojno opremo. Konsolidira zaščito podatkov, testiranje in razvoj, deljene datotečne sisteme in orodja za analitiko. Koncept ponuja praktično neomejno rast količine podatkov in s tem ustvarija podlago za širitev poslovanja. Funkconalnosti sekundarnega diskovnega sistema bodo odpravile fragmentacijo podatkov, povečale učinkovitost in osvetlile vaše »podatke v temi«.


Kot zastopniki Cohesity programske in strojne opreme v Sloveniji smo vam za svetovanje in naročila na voljo po spletni pošti prodaja@integralis.si.

Naročite se na e-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju, prireditvah, novih produktih, študijah primerov in ostalih ugodnostih.
Pridružite se naši skupnosti!